دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۵ محرّم ۱۴۴۶ قمری | ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
هدر بالا
  1. آگهی های دولتی
چهارشنبه, ۱۳ تیر ۱۴۰۳ ۱۱:۲۱
زمان مطالعه: 4 دقیقه
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز در نظر دارد خرید قوطی، ورق کرکره، بیس پلیت و لچکی جهت حصارکارگاه پروژه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس - استوار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۶۶۸۸۰۰۰۱۸۷ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

پیام خبر: شناسه آگهی 1744473

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز در نظر دارد خرید قوطی، ورق کرکره، بیس پلیت و لچکی جهت حصارکارگاه پروژه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس - استوار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۶۶۸۸۰۰۰۱۸۷ به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت  به عمل می آید با مراجعه به آدرس www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07138350729آماده پاسخ گویی می‌باشد.

•    مبلغ برآورد: 28/196/978/400 ریال
•    مدت قرارداد: 10 روز     
•    شرایط شرکت کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای سابقه مرتبط با موضوع مناقصه.
•    محل تحویل: شیراز – خلیج فارس، نبش بزرگراه شهید استوار.
•    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/410/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100805504742 بانک شهر بنام شهرداری شیرازبا کد مرجع 101768
•    برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
•    در زمان انعقاد قرارداد 10 درصد مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
•    آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/4/20 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

لازم به ذکر است مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه می بایست در زمان مقرر فوق نسبت به دریافت اسناد صرفا از طریق سامانه اقدام نماینددر غیر اینصورت امکان شرکت در مناقصه را نخواهند داشت.
•    آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 15:00 روز یک شنبه مورخ 1403/4/31 می باشد.
•    شرکت کنندگان می بایست تا قبل از برگزاری کمیسیون سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس  شیراز - بلوارعدالت جنوبی - ابتدای بلوار دولت غربی - جنب درمانگاه آزادگان - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری - واحد قراردادها تحویل نمایند.
•    تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز دو شنبه  ساعت  13:00 مورخ 1403/5/1 در محل چهارراه خلدبرین، طبقه سوم شهرداری منطقه یک، سالن جلسات کمیسیون عالی معاملات می باشد.
•    مدت اعتبار پیشنهادها 2 ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.
•    تعدیل: هیچ گونه وجهی بابت تعدیل آحاد بهاء پرداخت نخواهد شد.
•    هیچ گونه مبلغی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
•    بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
•     شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
•    شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
•    سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
•    برنده مناقصه موظف است تا قبل از انعقاد قرارداد مدارک مثبته در خصوص ثبت نام در سامانه ثنا را ارائه نماید.
•    آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
•    برنده مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.
•    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 

کد خبر 233979

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید