دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری | ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
هدر بالا
  1. آگهی های دولتی
شنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۱۹
زمان مطالعه: 3 دقیقه
شهرداری شیراز در نظر دارد ممیزی و تهیه بانک اطلاعات GIS فضای سبز شهری شیراز (فاز دوم) شامل مناطق 6-7-9-10-11 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شـــماره فراخوان های 2002096688000749 به اشخــاص واجد شرایط…

پیام خبر: شناسه آگهی 1603494

شهرداری شیراز در نظر دارد ممیزی و تهیه بانک اطلاعات GIS فضای سبز شهری شیراز (فاز دوم) شامل مناطق 6-7-9-10-11 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شـــماره فراخوان های 2002096688000749 به اشخــاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به آدرسwww.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضائ مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

ردیف شرح مبلغ برآورد اولیه (ریال) مبلغ تضمین (ریال) مدت قرارداد
1 ممیزی و تهیه بانک اطلاعات GIS فضای سبز شهری شیراز ( فاز دوم)
مناطق 6-7-9-10-11
24/145/152/000 1/500/000/000 8 ماه

شرایط شرکت کنندگان :
• شرکت های مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته¬های نقشه ¬برداری و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS).
• مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت:
• ضمانتنامه به نفع شهرداری شیراز با شناسه ملی 14002091671 و کداقتصادی 411364877455 یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده به شماره 100805504742بانک شهر، کد مرجع 101660، شماره شبا IR310610000000100805504742
• برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
• زمان بازدید میدانی ساعت 10 صبح مورخه 1402/9/12 و محل تجمع سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری می باشد.
• در زمان انعقاد قرارداد 10 درصد مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می گردد.
• آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 15:00 مورخه 1402/9/5 از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
• آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت 13 مورخ 1402/9/19 می باشد. شرکت کنندگان می بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز- ابتدای بلوارچمران – قبل از کوچه یک - سازمان سیما منظر فضای سبز شهری تحویل نمایند.
• تاریخ و محل بازگشایی پاکات: ساعت 13:00 مورخ 1402/9/20 در محل چهارراه خلدبرین (شهرداری منطقه یک) سالن اجتماعات واقع در طبقه سوم می باشد.
• مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.
• هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
• بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
• شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
• شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
• سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
• آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می باشد.
• متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می باشند.
• اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 1456
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

 

کد خبر 220588

 

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید